icon kontakt0911 554 666

Cenník ošetrujúcich prostriedkov OWATROL pre produkty PROWOOD

Náter OWATROL AQUADECKS Odtieň Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

odtieň - HONEY
minimálna zmena odtieňa ThermoWood®

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň HONEY

25,00 € 30,00 € ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetrujúce prostriedky
Plechovka 2,5 l 55,00 € 66,00 €
Plechovka 5 l 100,00 € 120,00 €
Plechovka 1 l

odtieň - TEAK
mierne tmavší a červenkastý odtieň

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň TEAK

25,00 € 30,00 € ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetrujúce prostriedky
Plechovka 2,5 l 55,00 € 66,00 €
Plechovka 5 l 100,00 € 120,00 €
Plechovka 1 l

odtieň - GRAPHITE GREY
šedý odtieň - vzhľad patiny

Náter OWATROL AQUADECKS - odtieň GRAPHITE GREY

25,00 € 30,00 € ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetrujúce prostriedky
Plechovka 5 l 100,00 € 120,00 €

Finálny penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou.

Pigmentovaný vodou riediteľný olej na báze alkydových a akrylových živíc.

Výdatnosť: 5 m2 / liter - pri prvotnej aplikácii v dvoch odporúčaných vrstvách, 10 - 12 m2 / liter pri ďalšej údržbe.

Odšeďovač OWATROL NET - TROL Použitie Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

Test na 6 rokov starom profile ThermoWood®

ThermoWood® - tepelne upravené drevo

17,50 € 21,00 € ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Ošetrujúce prostriedky
Plechovka 2,5 l 35,00 € 42,00 €

Odstraňovač drevnej šedi obnovuje prirodzenú farbu ThermoWood®, ktorá je rovnaká v celom priereze, odstraňuje špinu z povrchu a vracia drevu jeho pôvodný jas. Neobsahuje chlór a nepoškodzuje vlákna.

Tento prostriedok odporúčame tiež používať pri pravidelnej údržbe náterom AQUADECKS®. NET-TROL® veľmi dobre odmastí, vyčistí a neutralizuje povrch dreva a pripraví ho ideálne na novú vrstvu obnovovacieho náteru OWATROL AQUADECKS®.

Výdatnosť: 5 - 10m2 / liter (spotreba sa líši v závislosti na starobe a štruktúre povrchu).

Odstraňovač nátěrů DILUNETT Použitie Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 1 l

Test na profile ThermoWood®

Odstraňovač náterov DILUNETT - Test na 6 rokov starom profilu ThermoWood®

17,50 € 21,00 €
Odstraňovač náterov DILUNETT
Plechovka 2,5 l 35,00 € 42,00 €

Silný, vodou umývateľný bezrozpúšťadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo.

Vhodný aj pri obnove dožívajícího náteru, ktorý je vo veľmi zlom stave (premeškaný interval údržby). Vtedy, keď sú v ploche miesta stále funkčného náteru a ďalšie sú už značne zašednutá. Celú plochu je vhodné ošetriť prostriedkom DILUNETT® a následne plochu zjednotiť - vyčistiť a neutralizovať prostriedkom NET-TROL® (povinný krok). Takto je povrch ideálne pripravený pre aplikáciu novej vrstvy finálneho náteru OWATROL AQUADECKS®.

Výdatnosť: 4 m2/ liter (spotreba sa líši v závislosti na metóde nanášania a štruktúre povrchu).

OWATROL PCD 91 Použitie Cena bez DPH Cena s DPH Obrázok
Plechovka 300 ml

Ošetrená rezná plocha ThermoWood®

pcd91-s-celom

12,50 € 15,00 € pixla-PCD-91
Plechovka 1 l 25,00 € 30,00 €

Aktuálna výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od aplikačnej metódy, typu, štruktúry, staroby a pórovitosti povrchu dreva.

Rezná plocha (čelo) je miesto, kde do dreva ThermoWood® preniká najviac nežiaduce vlhkosti. Otvorené rezné plochy by mali byť vždy ošetrené konzervačným prostriedkom OWATROL PCD 91, aby sa prenikaniu vlhkosti zabránilo. OWATROL PCD 91 zaistí konzerváciu rezné plochy a predíde praskanie dreva v oblasti rezných plôch (čiel). Zároveň predchádza pokračovaniu praskania ďalej do plochy dreva.

Konzervačný prostriedok OWATROL PCD 91 nie je finálnou povrchovou úpravou, je len konzervant rezných plôch (čiel). Jeho vysoko penetračné schopnosti umožnia preniknutie nanesenej vrstvy do dreva a konzerváciu vnútri. Po preschnutí, obvykle po 48 hodinách, by mala byť aplikovaná finálna povrchová úprava (odporúčame náter OWATROL AQUADECKS ®).

Výdatnosť: 5-7 m2/ liter (spotreba sa líši v závislosti na metóde nanášania a štruktúre povrchu).