icon kontakt0911 554 666
Slide item 0
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 7
Slide item 8
Slide item 9

Tepelne upravená fínska borovica ThermoWood

Napodobeniny výrobku ThermoWood
POZOR - na slovenskom trhu sa objavujú náhradky materiálu ThermoWood®
Viac informácií
ThermoWood - ITWA

Naša materská spoločnosť PROKOM R&S s.r.o. sa ako jediná obchodná a výrobná spoločnosť v Českej a Slovenskej republike stala spolupracujúcim členom medzinárodnej organizácie ThermoWood – ITWA (International ThermoWood Association) Máme viac ako 20 ročné skúsenosti s predajom tepelne modifikovaného dreva ThermoWood®. V našej spoločnosti, overenej touto asociáciou, zakúpite s istotou originálny materiál ThermoWood®, pôvodom z jediného zdroja, a to od fínskej výrobnej spoločnosti Oy Lunawood Ltd, ktorá je taktiež členom asociácie ThermoWood - ITWA.

Webová stránka ITWA: www.thermowood.fi

Prečo ThermoWood

Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
ROZMEROVÁ
STABILITA
Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
VŠETKY KLIMATICKÉ
PODMIENKY
Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
ODOLNOSŤ VOČI
POČASIU
Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
NETOXICKÝ
MATERIÁL
Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
BEZ
ŽIVICE
Tepelne upravené drevo THERMOWOOD
TEPELNÁ
IZOLÁCIA

Tepelne upravené drevo THERMOWOODTepelne upravené drevo ThermoWood

ThermoWood® je jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva. Tepelná úprava dreva na priemyselnej úrovni pod obchodným označením ThermoWood® bola rozvinutá v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vo Fínskom výskumnom centre VTT v spolupráci s fínskym drevárskym priemyslom. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia. Nami dodávané a celkom ekologické produkty z fínskej borovice ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood (skratka TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC). Prevažne ide o severskú (fínsku) borovicu, pretože táto borovica má oveľa väčšiu hustotu a pevnosť.

Tepelne upravené drevo THERMOWOODTepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood

Tepelne spracované alebo modifikované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Proces tepelného spracovania funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický, výsledný produkt teda neobsahuje žiadne škodlivé alebo toxické látky. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri teplotnom rozmedzí 160 – 212 °C

Tepelne upravené drevo THERMOWOODZníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že toto drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 30 - 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 5 – 7 % hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deformáciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry. Materiál ThermoWood® je teda rozmerovo a tvarovo stabilný v podmienkach bežne premenlivej vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých i dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskanie alebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov štúdie University of Technology v Helsinkách (táto štúdia je súčasťou certifikátu BRE) je prehnutie pri materiáli ThermoWood® znížené až o 90 % oproti rovnakému tepelne neošetrenému materiálu. Táto štúdia bola jedným z podkladov pre vydanie britského certifikátu BRE, v ktorom je stanovené, že materiál ThermoWood® je schopný minimálnej životnosti 30 rokov

Tepelne upravené drevo THERMOWOODAbsencia nežiadúcich látok a biologická odolnosť materiálu ThermoWood

Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice, vylúhovateľných biologických látok a hlavne k rozkladu celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vzhľadom k absencii týchto zložiek je niekedy ThermoWood® nazývaný ako „mŕtve“ drevo a na povrchu výrobkov sa nenachádza vytečená živica. Pri tepelne upravenom dreve ThermoWood® tiež vďaka tejto skutočnosti dochádza k zlepšeniu tepelne izolačných vlastností dreva a tiež k zníženiu tepelnej vodivosti dreva (o zhruba 20 – 25 %). Práve vďaka zníženiu tejto tepelnej vodivosti je ThermoWood® veľmi príjemnou voľbou na zhotovenie drevenej terasy, záhradného nábytku alebo nábytku do sauny, pretože ani za horúceho počasia nepáli pri kontakte s pokožkou.

ThermoWood patrí do 2. triedy biologickej odolnosti (certifikácia KOMO), čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe. Vďaka úplnej absencii výživných látok je schopný ThermoWood odolávať všetkým drevokazným škodcom, hubám a plesniam, a to bez nutnosti použitia fungicídnych prípravkov a moridiel na drevo. V dôsledku týchto zmien je možné jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou.

Tepelne upravené drevo THERMOWOODAtraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood

Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood k zmenám jeho farby, kedy získava až tmavo hnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti a obzvlášť vplyvom UV žiarenia povrch materiálu ThermoWood zošedne (získa patinu) a začne drobno praskať. Tomuto prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, ošetrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou OWATROL AQUADECKS. Tieto nátery s obsahom UV filtra blokujú prienik UV žiarenia na povrch dreva a tým účinne zabraňujú jeho skorému šednutiu.

Tepelne upravené drevo THERMOWOODAplikácia materiálu ThermoWood bez povrchovej úpravy

Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že prijmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži pretože ide iba o zmenu mikroskopickej povrchovej vrstvy. Túto vrstvu dokáže bezproblémovo narušiť a vyčistiť náš ekologický prostriedok na odstránenie drevnej šedi (NET-TROL od firmy OWATROL), ktorý navráti drevu jeho pôvodnú karamelovú farbu.

Tepelne upravené drevo THERMOWOODVysoká životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood

Vylepšené vlastnosti dreva ThermoWood® získané tepelnou úpravou zostávajú nemenné po celú dobu jeho životnosti. vďaka čomu je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej životnosti bez nutnosti povrchovej údržby, čo je doložené                            

certifikátom KOMO holandskej spoločnosti SKH a britským certifikátom BRE.

Tepelne upravené drevo THERMOWOODUniverzálne použitie materiálu ThermoWood

Drevo ThermoWood je určené k rozličnému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové obklady, pre výrobu záhradného nábytku a na lubovoľné exteriérové konštrukcie, dokonca je tento materiál obľúbený a osvedčený aj na výrobu kúpacich kadí. V interiéroch sa profily ThermoWood využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Materiál ThermoWood je schopný minimálne 30 ročnej životnosti. Ponúkame Vám skvelé vlastnosti tohto unikátneho tepelne upraveného dreva z fínskej borovice, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.

Produkty