icon kontakt0911 554 666

Strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal - technická špecifikácia výrobku

Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

EN 544

Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy a 3T univerzálne odkvapové – hrebeňové pásy Strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
Všeobecný popis  
TYP podľa EN 544:2011 4 x 2
Druh aplikácie SBS elastomérom modifikované bitúmenové strešné šindle s lepidlom
Metóda aplikácie Mechanická so strešnými klincami
Typ povlaku (stredné vrstvy) SBS-modifikovaný bitúmen
Typ nosnej vložky Netkaná sklotextília
Typ vrchnej vrstvy Drvené kamenivo a/alebo minerálne granule
Typ spodnej vrstvy1) Jemný kremičitý piesok + samolepiaci SBS modifikovaný bitúmen Strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
 
Hmotnosť plošného materiálu 4300 ± 300 g/m² *1
Nominálna hrúbka 3,0 mm (± 10 %) *2
Šírka 1000 mm (± 3 mm)
Výška 317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm)
Plánované použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku:
EN 544:2011 Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou - Špecifikácia produktu a testovacie metódy
Konečné použitie: Asfaltové šindle pre strešnú krytinu a vonkajšie obklady stien
Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:
KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974
Internet: www.katepal.fi, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak je to možné, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 (2):
Nie je relevantné.
AVCP - trieda 3

V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V prípade AVCP 3:
Autorizované testujúce laboratórium VTT Expert Services číslo 0809 vykonalo určenie typu produktu na základe skúšky typu (vykonané na vzorkách dodaných výrobcom), typovými výpočtami tabuľkových hodnôt alebo popisnou dokumentáciou produktu.

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:
Chovanie pri vonkajšom požiari Trieda požiarnej odolnosti Klasifikácia Testovacia metóda
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)
Reakcia na oheň třída F EN 13501-1 EN ISO 11925-2
1) BROOF-klasifikácia je platná na drevených a nehorľavých substrátoch s, alebo bez bitúmenovej podložky
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI: EN 544:2011
Požiadavky
Jednotky Výsledky Test. metóda
Mechanické vlastnosti pri 23 °C       EN 12311-1
Ťahové vlastnosti šírka ≥ 600 N/50 mm VYHOVUJE  
Ťahové vlastnosti výška ≥ 400 N/50 mm VYHOVUJE  
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca ≥ 100 N VYHOVUJE EN 12310-1
Plošná hmotnosť asfaltu ≥ 1300 g/m² VYHOVUJE EN 544:2011
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote ≤ 2 mm, 90 °C mm VYHOVUJE EN 1110
Medzné odchýlky rozmerov ± 3 mm VYHOVUJE EN 544:2011
šírka ± 3 mm VYHOVUJE  
výška        
Odolnosť proti UV žareniu (60 cyklov) žiadne defekty - VYHOVUJE EN 1297-1
Odolnosť ochrannej povrchovej úpravy ≤ 2,5 g VYHOVUJE EN 544:2011
Nasiakavosť ≤ 2 % VYHOVUJE EN 544:2011
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCIE: NESTANOVENÉ
Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodoch 1. a 2. sú v súlade s deklarovanými vlastnosťami podľa bodu 9.Toto prehlásenie o vlastnostiach je vydané na základe výhradnej zopovednosti výrobcu identifikovaného v bode 4.

*1 Je uvádzaná hmotnosť plošného materiálu. V jednom balíku šindľov, ktorý predstavuje 3 m2 hotovej strechy je celkom cca 5,5 m2 plošného materiálu (vďaka prelínaniam sa z nich zloží 3 m2 hotovej strechy). Nominálna hmotnosť 1 m2 hotovej strechy je teda cca 8 kg.

*1 Nominálna hrúbka šindľových pásov v mieste lepenia je 3 mm, podľa EN 544 nie je výrobca povinný tento údaj uvádzať, pretože sledovaným parametrom zmienenej normy je nominálna hmotnosť plošného materiálu. Pri výbere šindľa teda nie je jeho hrúbka rozhodujúcim parametrom, pretože ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnosť proti starnutiu (pre predstavu - oxidované šindľové pásy majú hrúbku zhruba 4 mm, ale ich životnosť je o cca polovicu nižšia než pri modifikovaných šindľových pásov, ktoré majú hrúbku okolo 3 mm).

Produkty