icon kontakt0911 554 666

O výrobe – saunový, vonkajší a exteriérový nábytok PROWOOD

Výroba dreveného záhradného nábytku PROWOOD.

Pri výrobe dreveného záhradného nábytku PROWOOD sa dbá na kvalitu výrobku, ktorého základom je nielen kvalitná vstupná surovina, kvalita opracovania, ale aj kontrola v celom procese výroby, výstupná kontrola a odborne preškolená obsluha CNC stroja.

Vstupnou surovinou pre výrobu záhradného nábytku PROWOOD je tepelne upravená fínska borovica ThermoWood®.

ThermoWood® je vyrábaný pri teplotách 160 - 215°C iba za použitia energie a vodnej pary. Celý proces modifikácie prebieha v troch etapách a trvá až 36 hodín (viac informácií v záložke Použité materiály).

Takto modifikované drevo ThermoWood® získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 rokov), odolnosť proti hnilobe, vyššia pevnosť, rozmerová stálosť a znížená absorpcia vlhkosti.

Tepelne spracované borovicové drevo po tepelnej úprave Thermo-D, ktoré je z fínskeho výrobného závodu v Iisalmi dodané ako hladko hobľované rezivo rôznych rozmerov, je v našej výrobe záhradného nábytku PROWOOD prísne vytriedené a do ďalšieho kroku výrobného procesu sú použité len tie najlepšie kusy.

Ďalším krokom je krátenie reziva pred samotným opracovaním na CNC stroji, pri ktorom sú vyrezané ďalšie viditeľné chyby, ktoré by znížili výslednú kvalitu výrobku alebo by mali vplyv na kvalitu následného obrábania.

Obrábacie centrum P.BACCI JET

Samotnú výrobu záhradného nábytku PROWOOD vykonávame na päťosom CNC obrábacom centre P.BACCI JET, ktoré je zárukou vysokej kvality pri obrábaní a tej najvyššej presnosti výroby vo svojom obore. Odborne preškolená obsluha CNC stroja znovu kontroluje kvalitu krátením pripravenej vstupnej suroviny pred samotným obrábaním a tiež výsledné opracovanie každej časti záhradného nábytku PROWOOD ihneď po obrobení.

Po ukončení samotného opracovania všetkých sériovo vyrobených kusov sú príslušné diely každého výrobku zabalené do krabíc vyrobených z recyklovaného papiera, do ktorých je tiež vložený podrobný montážny návod a kovanie, ktoré je potrebné k jednoduchej montáži. Po vykonaní výstupnej kontroly je výrobok v krabici zabezpečený výplňovým materiálom proti posunutiu pri doprave či manipulácii a obal je definitívne uzavretý. Jednotlivé krabice sú následne opatrené štítkom s názvom výrobku, dátumom zabalenia a príslušným EAN kódom a ukladajú sa do skladu hotových výrobkov, kde čakajú na svoju expedíciu.

Celý výrobný proces, či už tepelné spracovanie materiálu ThermoWood®, pri ktorom nie sú používané žiadne chemické prísady, tepelná úprava pracuje len na základe energie a pary, tak aj samotný výrobný proces dreveného záhradného nábytku PROWOOD je úplne ekologický a nezanecháva žiadne dopady na životné prostredie.

ThermoWood® je zdravotne nezávadný a vyhovuje príslušným normám a hygienickým predpisom. Materiál pre výrobu tepelne upravenej borovice pochádza z fínskych lesov a je certifikovaný systémom PEFC (viac informácií v záložke Certifikáty)).
Zvyšný materiál je narezaný na menšie kusy a je predávaný ako podpalkové drevo, takže z výrobného procesu nezostane žiadny odpadový materiál a všetko je úplne spotrebované.

Podpalkové drevo

Produkty