icon kontakt0911 554 666

Príslušenstvo - náterové hmoty (nátery, farby) OWATROL – AQUADECKS

Povrchová úprava materiálu ThermoWood®

Použitie materiálu ThermoWood® do vonkajšieho, a veľakrát aj extrémne nepriaznivého prostredia má nespornú výhodu oproti použitiu iných typov drevín, tuzemských aj exotických. Vnútorná štruktúra dreva ThermoWood® nadobúda po procese tepelného ošetrenia také výhody, aké sa pri ostatných drevinách dajú získať jedine dodatočným aplikovaním ochranných chemických prostriedkov. ThermoWood® tak už vo svojej prirodzenej podobe, bez akýchkoľvek impregnácii, dokáže odolávať hnilobe, plesniam, hubám a drevokazným roztočom. Škála ošetrujúcich prostriedkov na materiál ThermoWood® je preto zameraná iba na jeho ochranu proti UV žiareniu, ktoré spôsobuje jeho farebné zmeny povrchu, prípadne renováciu povrchu. 

Bez aplikácie povrchovej úpravy s UV ochranou mení materiál ThermoWood® svoj ​​odtieň (šedne - získava patinu), jeho povrch zvrásnie, začne praskať a dôjde k miernemu priečnemu priehybu. V prípade, že sa s týmito skutočnosťami nie ste schopní stotožniť, prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov aplikovaním vhodnej povrchovej úpravy. Na vykonanie povrchovej úpravy odporúčame našou firmou dlhodobo testovaný a výrobcom priamo odporúčaný penetračný náter OWATROL AQUADECKS, k dispozícii v troch farebných odtieňoch - HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY.

Bez nateru
Honey
Teak
Graphite Grey
OWATROL AQUADECKS

Ideálna aplikácia povrchovej úpravy systémom OWATROL

1. Pred nanesením odporúčanej finálnej úpravy sa odporúča povrch materiálu ThermoWood® jemne prebrúsiť v smere letokruhov brúsnym papierom, najlepšie hrubosti 80. Vykonaním tohto kroku sa otvoria póry dreva a aplikovaný náter tak lepšie vsiakne. 

Tepelne upravené drevo TERMOWOOD - povrchová úprava

2. Rezné koncové plochy (čelá) sú rizikové z hľadiska prenikania nežiadúcej vlhkosti do dreva cez otvorené kapiláry. Efektívne tomu zabránite použitím konzervantu OWATROL  PCD 91, ktorý sa aplikuje len lokálne na otvorené rezy. Obzvlášť odporúčané je používanie tohto konzervantu na vodorovných plochách, kde dochádza k staženému odtoku vody - terasové rošty, terasové dosky, záhradný nábytok v kontakte so zemou, ...

3. Po 48-hodinovom preschnutí aplikovaného konzervantu PCD 91 sa nanesie finálna povrchová úprava OWATROL AQUADECKS. Nanášanie náteru prebieha v odporúčaných dvoch vrstvách, pričom prvá vrstva náteru nesmie zaschnúť - prerušil by sa proces vsakovania do dreva. Druhá vrstva sa teda nanáša na ešte vlhký podklad a pokračuje sa, dokým sa proces nasiakavosti neukončí (nasýtené drevo prestane prijímať ďalšie vrstvy). OWATROL AQUADECKS sa nesmie aplikovať za priameho slnka a horúceho počasia, alebo pokiaľ je drevina navlhnutá. Tieto podmienky by sťažovali vsakovanie náteru a nepriaznivo ovplyvňovali životnosť takto vykonanej povrchovej úpravy. Pri aplikácii striktne dodržiavajte zásady uvedené v technickom liste a na obale každej náterovej hmoty!

Kvalitne prevedená povrchová úprava znamená bohato nasýtené drevo ošetrujúcim náterom, bez zaschnutého prebytočného náteru na povrchu dreva.

Použitie materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

ThermoWood® možno umiestniť v exteriéri aj bez vykonania povrchovej úpravy. Bez tejto úpravy dochádza k vizuálnym povrchovým zmenám ako šenutie (získavanie patiny), zvrásneniu povrchu, drobným povrchovým trhlinkám a k miernemu priečnemu priehybu. Tieto zmeny však nemajú zásadný vplyv na odolnosť materiálu proti hnilobe, prenikaniu vlhkosti, drevokazným hubám a škodcom, a teda ani na udávanú celkovú životnosť minimálne 30 rokov pri použití v exteriéri.

Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom - jedná sa o zvetranie mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie, ak nie je povrch ošetrený vhodným ochranným náterom.

Prvotné prejavy začínajúceho šednutia sa prejavujú obdobne ako vznikajúca pleseň. Nejedná sa však o pleseň, ale o prirodzený proces šednutia materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutia v závislosti na niekoľkých faktoroch prebieha cca 3 - 5 rokov a konečnou fázou je jednoliata šedá farba.

V niektorých prípadoch môže proces šednutia na určitých krytých miestach (napríklad pod rímsami alebo strieškami) prebiehať aj dlhšie, čo je prirodzené.

Tiež sú prirodzené nerovnomerné farebné zmeny, pretože sa jedná o zmeny na povrchu materiálu prírodného charakteru.

Použitie materiálu ThermoWood bez povrchovej úpravy
Začínajúci proces šednutia (prirodzené sú mapky pripomínajúce pleseň)
Použitie materiálu ThermoWood bez povrchovej úpravy
Priebeh procesu starnutia (prirodzené sú nerovnomerné farebné zmeny)

Výrobky z materiálu ThermoWood® je možné teda použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy, čo nemá podstatný vplyv ani na veľmi dobrú rozmerovú stálosť materiálu ThermoWood®. Pokiaľ sa však materiál ThermoWood®neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež stálofarebnosť. S odstupom času povrch dreva ThermoWood® zošedne, začne drobne praskať a dôjde u neho k miernemu povrchovému zvrásneniu a priečnemu priehybu. Na vodorovných plochách, ktoré sú viac zaťažené poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, môže s dlhším odstupom času dochádzať v prípade neošetrenia čiel (miesto, kde preniká do dreva najviac vlhkosti) k ich lokálnemu poškodeniu.

Povrchovo neošetrený materiál ThermoWood® sa s časovým odstupom mení.

Jedná sa však len o zmenu na povrchu materiálu, nie v celom priereze.

Detail novej a starej zašednutej palubovky (po kompletne dokončenom procese šednutia).
Detail po dokončení procesu šednutia (viac ako 5 rokov na priamej poveternosti).
Zašednutá palubovka - rez materiálom (šeď je záležitosťou povrchovej vrstvy).

Neobmedzená obnova pôvodného odtieňa za pomoci prostriedku na odstránenie drevenej šedi OWATROL NET – TROL

Pokiaľ sa Vám časom prestane vzhľad Vašej zašednutej fasády páčiť, nie je žiadny problém jej pôvodný odtieň znova obnoviť, pretože farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom – zvetraním mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie. Rovnako v jeho dôsledku dochádza k miernemu povrchovému zvrásneniu materiálu.

Po ošetrení prípravkom NET-TROL od firmy OWATROL pre odstránenie šedi dosiahnete opäť pôvodný vzhľad materiálu ThermoWood®, pretože jeho karamelová farba je rovnaká v celom priereze materiálom. Tento proces je možné opakovať aj niekoľkokrát za sebou podľa stavu a rozsahu zašednutia a znečistenia povrchovej úpravy.

Prostriedok OWATROL - NET-TROL je úplne ekologický a neobsahuje žieraviny, chlór ani rozpúšťadlá, ktoré by poškodili povrch dreva či drevné vlákna. Jedná sa o ekologicky nezávadný prostriedok pre šetrnú údržbu materiálu ThermoWood®.

Tento prostriedok sme pred uvedením do našej ponuky sami testovali na šesť rokov starom terasovom profile z materiálu ThermoWood® - LunaDeck 2. Výsledok nášho testu pri dodržaní postupu stanoveného výrobcom je dôkazom, že tento prostriedok na obnovu pôvodného odtieňa materiálu ThermoWood® vzhľadom k jeho jednotnému karamelovému odtieňu v celom priereze materiálom bezproblémovo funguje.

Nerovnomerné farebné zmeny vyrieši povrchová úprava OWATROL AQUADECKS – odtieň GRAPHITE GREY

V prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, máme pre Vás riešenie. V našej ponuke nájdete  odporúčané nátery od firmy OWATROL, konkrétne náter OWATROL AQUADECKS vo farbe GRAPHITE GREY.

Tento odtieň zabezpečí, že sa pri prvotnej aplikácii materiál ThermoWood® zjednotí do jednoliateho šedého odtieňa (patiny). Tento náter bol priamo vyvinutý ako najbližší odtieň podobný odtieňu časom zostarnutého a zvetraného materiálu ThermoWood®. Na vedľajšej fotografii vidíte detail na povrch nového profilu ThermoWood® ošetreného náterom OWATROL AQUADECKS v odtieni GRAPHITE GREY v porovnaní s povrchom profilu ThermoWood®, ktorý bol vystavený po dobu 5 rokov priamej poveternosti.

S odstupom času, akonáhle prvotná aplikácia náteru OWATROL AQUADECKS v odtieni GRAPHITE GREY dožíva na prvých miestach svoju životnosť, materiál ThermoWood® začína reagovať na UV žiarenie a poveternostné vplyvy – začína šednúť. Tým dochádza k plynulému prechodu medzi miestami so stále funkčným náterom a miestami ktoré už začínajú prirodzene šednúť. Celý proces šednutia materiálu ThermoWood® je tak oveľa plynulejší než prirodzený proces, pri ktorom dochádza k nerovnomerným farebným zmenám.

Technické listy produktov Owatrol

Povrchová úprava ThermoWood® - najčastejšie otázky a odpovede:

Galéria exteriérových obkladov bez vykonania povrchovej úpravy

Galéria terasových profilov bez vykonania povrchovej úpravy