icon kontakt0911 554 666

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood®

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcich ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazvané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť).

Podľa týchto kategórií sú v rámci výroby tohto materiálu označené produkty LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, k akému účelu smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je iba používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3 (vhodné do interiéru) definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Obdobne drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie 2 (vhodné do exteriéru), čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood®

Produkty