icon kontakt0911 554 666

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - charakteristika vlastností

OBSAH rovnovážnej vlhkosti (EMC)

V dôsledku zmien v bunkovej štruktúre sa znižuje schopnosť dreva absorbovať vodu z okolitého vzduchu. EMC ThermoWood® z mäkkého a tvrdého dreva sa znižuje o 40-50% v porovnaní s neupraveným drevom (v závislosti na stupni tepelného spracovania). V dôsledku zníženia EMC je ThermoWood® stabilnejšie než normálne drevo v meniacich sa klimatických podmienkach. Výhodou je aj to, že sa obsah vlhkosti pri skladovaní na stavenisku nemení tak ako je tomu pri neupravenom dreve.

Drevo je po tepelnom spracovaní znovu hydratované, aby obsah vlhkosti bol medzi 6-9%, v závislosti na konečnom produkte.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

PEVNOSŤ

Pevnosť dreva sa podstatne neznižuje ošetrením pri nižších teplotách.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

Referenčné hodnoty pre neupravenú borovicu pri 12% obsahu vlhkosti sú: pevnosť v ohybe 40–50 N/mm2 a modul pružnosti 9,700–12,000 N/mm2.

Na základe toho odporúčame vykonávať rozostup podkladov pod terasové profily max. 500 mm a rozstup roštov pod obkladové panely max. 600 mm.

ROZMEROVÁ STÁLOSŤ

V porovnaní s neošetreným drevom sa rozmerové zmeny (zosychanie a napúčanie) znižujú o 80-90% v závislosti na stupni tepelného spracovania.
Prehnutie, krútenie a iné deformácie sa výrazne znižujú v porovnaní s bežne sušeným drevom v komorových sušiarňach. Tepelné spracovanie výrazne redukuje tangenciálne a radiálne napúčanie.

V porovnaní s neošetreným drevom sa rozmerové zmeny znižujú dokonca o 80-90% (v závislosti na stupni tepelného spracovania).

BIOLOGICKÁ ODOLNOSŤ

Odolnosť ThermoWood® je založená na zmenách v chemických zlúčeninách dreva. Hemicelulóza (reťazce cukrov) obsiahnutá v dreve je degradovaná a tým nezanecháva výživné látky pre huby.

Vysoká rezistencia proti vlhkosti a odolnosť proti rozkladu spôsobenému hubami robí tento materiál excelentným pre použitie v záhradách, na terasách a rovnako tiež pri mnohých ďalších vonkajších aplikáciách. Rôzne úrovne teplného ošetrenia sú použité v závislosti na požadovanej trvanlivosti (Thermo-S a Thermo-D). Ako dôsledok tepelného spracovania sa cukry obsiahnuté v dreve dostávajú do formy, v ktorej už neslúžia ako výživa húb a plesní.

Odolnosť proti rozkladu zaraďuje ThermoWood® do 2. kategórie odolnosti proti rozkladu, je to alternatíva k AB - akosti impregnovaného dreva (KOMO certifikát). Avšak ThermoWood® nie je odporúčaný do prostredia, kde by mohol prísť do trvalého kontaktu s vodou alebo zeminou. Podľa vyššie uvedených informácií potvrdzuje BRE (Building Research Establishment Limited) predpokladanú životnosť pre obkladové a podlahové produkty ThermoWood® v dĺžke minimálne 30 rokov.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

FARBA

ThermoWood® je v celom svojom priereze rovnakého hnedého sfarbenia. Farba v priebehu času bledne v dôsledku účinku UV žiarenia a poveternosti.

Pri vonkajšom použití môže byť vyblednutie alebo zošednutie farby spôsobené slnkom zmiernené povrchovou úpravou obsahujúcou pigment a UV - filter.

Pri použití v interiéri nie sú zmeny tak veľké, ale vyblednutie farby možno časom tiež pozorovať. Povrchová úprava pre ThermoWood® od Lunawood v interiéroch nie je nutná, ale iba odporúčaná. Povrchová úprava ako je lakovanie, voskovanie alebo použitie olejov udržuje životnosť napr. podlahových krytín a napomáha údržbe povrchov.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

Farba tepelne spracovanej borovice. Teplota spracovania od 120 do 220oC v 20oC intervaloch.

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ

Hmotnosť dreva ubúda v závislosti na teplote a dobe spracovania (zo skúsenosti 10 – 20%). K úbytku hmotnosti dochádza z dôvodu sušenia dreva a degradácie zlúčenín.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

TEPELNÁ VODIVOSŤ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

HODNOTA pH

Hodnoty pH ThermoWood® sa mierne obracajú ku kyslosti. Hodnota sa pohybuje medzi 4 – 6. Nerezové a kyselinovzdorné spojovacie prvky sú odporúčané pre použitie vo vonkajšom prostredí (vlhké prostredie), aby sa zabránilo korózii spojovacieho materiálu a tým znečisteniu okolitého materiálu Thermowood®.

POUŽÍVANIE SPOJOVACÍCH PRVKOV

Spojovacie prvky je odporúčané umiestniť 70 mm od konca dosky a 10 mm od strán. Použitie samorezných spojovacích prvkov a predvŕtanie otvorov je odporúčané.

Priemerné hodnoty parametra stiahnutia skrutiek (priemer = 2,7 mm a hĺbka penetrácie = 20 mm) v tepelne spracovanej borovici a smreku v rôznych smeroch (L = pozdĺžna, R = radiálna, T = tangenciálna). Test sa vykonáva podľa EN 1382.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

CHEMICKÉ PRÍSADY

ThermoWood® neobsahuje žiadne prísady. Výrobný proces používa iba paru a teplo, žiadne chemikálie a škodlivé látky sa tohto procesu nezúčastňujú. Prínosom pre životné prostredie je, že prírodné prostredie zostáva nedotknuté a spracovanie odpadov môže byť riešené napr. spálením alebo odložením na skládku bez rizika. ThermoWood® je ľahko recyklovateľný.

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Testy boli vykonané na samostatne horiacom predmete – test SBI = Single Burning Item (EN 13823), pomocou CTBA podľa štandardu NF B 52501 a britskej normy BS 476, časť 7, a VTT Fínsko v súlade s ISO 5660. Testy ukazujú, že požiarne vlastnosti sú takmer rovnaké ako pri neošetrenom dreve (D-s1 d0).

VÔŇA

Vôňa tepelne ošetreného dreva pochádza z najväčšej pravdepodobnosti z chemických zlúčenín, tzv. furfuraly.
Bolo zistené, že vôňa zmizne v priebehu času. Pokiaľ sú aplikované povrchové úpravy, vôňa je odstránená ihneď.

OSTATNÉ

Všetky živice sú odstránené z dreva počas procesu tepelného spracovania. Výhoda odstránenej živice znamená, že nehrozí nebezpečenstvo presakovania živice skrz povrch náteru. Podľa testov sa najlepšie náterové systémy skladajú zo základného oleja a vrchný náter z alkydu na báze rozpúšťadla alebo vodou riediteľných akrylátov.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

FORMALDEHYDY

Formaldehydy obsiahnuté v prírodnom dreve sú rozpustené. Tepelne upravené drevo je sterilné a prakticky netoxické.

Celkové emisie pre tepelne ošetrenú borovicu upravenú na 180 ° C boli v testoch 828 g/m2h a emisie tepelne ošetrenej borovice upravené na 230 ° C boli na najnižšej hodnote 235 g/m2h (zo skúšobnej metódy KET 3300495), zatiaľ čo neupravená borovica ukázala najväčšie množstvo prchavých organických zlúčenín, a to 1486 g/m2h.

ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Charakteristika

OBMEDZENIE

Na základe výsledkov praktických skúšok (EN 252) sa odporúča nepoužívať ThermoWood® z Lunawood v základových podzemných aplikáciách, kde je nutná konštrukčná pevnosť.

ThermoWood® sa neodporúča používať v neustálom priamom styku s vlhkou pôdou. Pokiaľ je materiál neustále ponorený do vody alebo je uložený v pôde, stráca svoje pevnostné vlastnosti v dôsledku určitých chemických reakcií.

Pokiaľ je Thermo-D materiál v kontakte s podkladom, kde nie je požadovaná konštrukčná pevnosť a je umožnené pravidelné sušenie povrchu, nie je spôsobené žiadne významné poškodenie materiálu. To je zvlášť zrejmé, pokiaľ má podklad dobrú drenáž a skladá sa z piesku alebo štrku.

Produkty