icon kontakt0911 554 666

Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy a 3T univerzálne odkvapové – hrebeňové pásy

Všeobecný popis.

POPIS VÝROBKU  
TYP podľa EN 544:2011 4 x 2
Druh aplikácie SBS elastomérom modifikované bitúmenové strešné šindle s lepidlom
Metóda aplikácie Mechanická so strešnými klincami
Typ povlaku (stredné vrstvy) SBS-modifikovaný bitúmen
Typ nosnej vložky Netkaná sklotextília
Typ vrchnej vrstvy Drvené kamenivo a/alebo minerálne granule
Typ spodnej vrstvy Jemný kremičitý piesok + samolepiaci SBS modifikovaný bitúmen
 
Hmotnosť plošného materiálu 4300 ± 300 g/m² *1
Nominálna hrúbka 3,0 mm (± 10 %) *2
Šírka 1000 mm (± 3 mm)
Výška 317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm)
Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
Plánované použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku:
EN 544:2011 Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou - Špecifikácia produktu a testovacie metódy
Konečné použitie: Asfaltové šindle pre strešnú krytinu a vonkajšie obklady stien
Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:
  KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974
Internet: www.katepal.fi     Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ak je to možné, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 (2):
Nie je relevantné.
 
AVCP - trieda 3
 
V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
V prípade AVCP 3:
Autorizované testujúce laboratórium VTT Expert Services číslo 0809 vykonalo určenie typu produktu na základe skúšky typu (vykonané na vzorkách dodaných výrobcom), typovými výpočtami tabuľkových hodnôt alebo popisnou dokumentáciou produktu.
 
DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:
Chovanie pri vonkajšom požiari Trieda požiarnej odolnosti Klasifikácia Testovacia metóda
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) BROOF(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)
Reakcia na oheň trieda F EN 13501-1 EN ISO 11925-2
1) BROOF-klasifikácia je platná na drevených a nehorľavých substrátoch s, alebo bez bitúmenovej podložky
 
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI: EN 544:2011
Požiadavky
Jednotky Výsledky Test. metóda
Mechanické vlastnosti pri 23 °C       EN 12311-1
Ťahové vlastnosti šírka ≥ 600 N/50 mm VYHOVUJE  
Ťahové vlastnosti výška ≥ 400 N/50 mm VYHOVUJE  
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca ≥ 100 N VYHOVUJE EN 12310-1
Plošná hmotnosť asfaltu ≥ 1300 g/m² VYHOVUJE EN 544:2011
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote ≤ 2 mm, 90 °C mm VYHOVUJE EN 1110
Medzné odchýlky rozmerov ± 3 mm VYHOVUJE EN 544:2011
  šírka ± 3 mm VYHOVUJE EN 544
  výška        
Odolnosť proti UV žareniu (60 cyklov) žiadne defekty - VYHOVUJE EN 1297-1
Odolnosť ochrannej povrchovej úpravy ≤ 2,5 g VYHOVUJE EN 544:2011
Nasiakavosť ≤ 2 % VYHOVUJE EN 544:2011
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCIE: NESTANOVENÉ
Poznámka 1: Tento produkt neobsahuje azbest ani decht
Poznámka 2: V prípade absencie Európskych harmonizovaných testovacích metód, overenie a deklarácia musia byť vykonané podľa národých predpisov v mieste použitia.
 

Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodoch 1. a 2. sú v súlade s deklarovanými vlastnosťami podľa bodu 9..Toto prehlásenie o vlastnostiach je vydané na základe výhradnej zopovednosti výrobcu identifikovaného v bode 4.