icon kontakt0911 554 666

Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal

Strešné bitúmenové šindle Katepal

EN 544 trieda kvality I.

Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy a 3T univerzálne odkvapové – hrebeňové pásy

Všeobecný popis.

Popis výrobku Strešný šindeľ z SBS modifikovaného bitúmenu
Inštalačná metóda Pribíjanie lepenkovými klincami, kombinované s lepením pomocou samolepiaceho povrchu
Nominálna hmotnosť 4300 ± 300 g/m2 plošného materiálu – (hotová strecha cca 8 kg / m2 - podľa typu) (3 m2 hotovej strechy predstavuje 5,5 m2 plošného materiálu)
Nominálna hrúbka * 3 mm ± 10%
Šírka 1000 mm ± 3mm
Výška 317 mm ± 3mm
Požiarna odolnosť 1) spĺňa BROOF (t1), BROOF (t2) a BROOF (t4)
Reakcia na oheň F
Prevedenie:  
Kód štandardu 4 E 2
Nosič Netkaná sklenená textília
Pokrytie (stredné vrstvy) SBS modifikovaný bitúmen
Horná vrstva Minerálny a/alebo keramický posyp
Spodná vrstva Samolepiaci SBS modifikovaný bitúmen + ochranná fólia
Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal
Fyzikálne vlastnosti Minimálne požiadavky na triedu kvality 1. Typická hodnota Katepalu Jednotka Testované podľa normy
Pevnosť v ťahu pri 23 °C       EN 12311-1
pozdĺžna 600 800 N/50 mm  
priečna 400 700 N/50 mm  
Diaľkové predĺženie pri max. sile       EN 12311-1
pozdĺžne - 3 %  
priečne - 3 %  
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca 100 180 N EN 12310-1
Množstvo bitúmenu 1300 1400 - 1500 g/m2 EN 544
Bod mäkknutia krycej vrstvy - 105 °C ASTM D 36
Plošná hmotnosť výstuhy 110 120 g/m2 EN 544
Odolnosť proti sklzu 90 / max 2 90 / 0 °C/mm/2h EN 1110
Odolnosť proti tvoreniu pľuzgierov žiadne chyby splnené - EN 544
Odolnosť proti UV žiareniu (60 cyklov) žiadne chyby splnené - EN 544
Adhézia minerálneho posypu max 2,5 < 1 g EN 544
Množstvo SBS modifikovaného lepidla - 50 % EN 544
Absorpcia vody < 2 0,8 % EN 544

1) Klasifikácia BROOF – platí pre drevené a nehorľavé podklady s alebo bez bitúmenovej podložky.

*Nominálna hrúbka šindľových pásov v mieste lepenia je 3 mm, podľa EN 544 nie je výrobca povinný tento údaj uvádzať, pretože sledovaným parametrom zmienenej normy je nominálna hmotnosť plošného materiálu. Pri výbere šindľa teda nie je jeho hrúbka rozhodujúcim parametrom, pretože ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnosť proti starnutiu (pre predstavu – oxidované šindľové pásy majú hrúbku zhruba 4 mm, ale ich životnosť je o cca polovicu nižšia než pri modifikovaných šindľových pásoch, ktoré majú hrúbky okolo 3 mm).