icon kontakt0911 554 666

Asfaltové strešné šindle (kanadský šindeľ, bonský šindeľ, fínsky šindeľ)

Strešné asfaltové šindle, teda výrezy zo špeciálneho asfaltového pásu, taktiež nazývaného bitúmenovým pásom, si v posledných rokoch na našom trhu vydobili pevné miesto medzi ľahkými strešnými skladanými krytinami.

Na trhu sú strešné asfaltové šindle stále ešte ľudovo označované podľa krajiny ich vzniku ako napríklad kanadský šindeľ, fínsky šindeľ a hojne tiež aj „bonský“ asfaltový šindeľ, podľa sídla spoločnosti AWA, ktorá ako prvá zaviedla výrobu bitúmenových šindľov na európskom území a jej strešné šindle vysokej kvality boli dovážané taktiež na územie SR.Asfaltový „bonský“ šindeľ značky AWA je už však mýtom na trhu šindľových krytín a dlhšiu dobu sa už na našom trhu šindľových krytín neobjavuje. Jeho kvalitatívnym nástupcom sa stal fínsky sbs modifikovaný strešný šindeľ KATEPAL.

Všeobecne sa strešné bitúmenové alebo asfaltové šindle vyrábajú vo veľa krajinách a ich výrobcovia ponúkajú zákazníkom širokú škálu strešných asfaltových šindľov v rôznych kvalitatívnych triedach, najmä však v rôznych tvarových aj farebných prevedeniach, tak ako aj spomínaný fínsky šindeľ KATEPAL, ktorý je ponúkaný v typoch CLASSIC KL, JAZZY, KATRILLI, ROCKY, 3T a tiež FOXY, ktorý je úplnou a ojedinelou novinkou na trhu strešných šindľov. Slovo Super bolo do výrobnej rady šindľov pridané v roku 2005, kedy sa fínske strešné šindle začali vyrábať z SBS modifikovaného bitúmenu a šindle sa tak stali „Supermateriálom“ najvyššej kvality, oproti klasickým šindľom vyrábaným z oxidovaného bitúmenu. Slovo KATEPAL označuje výrobcu, firmu KATEPAL OY, vyrábajúcu strešné šindle na území Fínska. Typy Classic KL, Jazzy, Katrilli, Rocky, 3T a Foxy sú potom tvarovými modifikáciami, ktoré sa následne líšia podľa farieb pri jednotlivých typoch.

Životnosť strešných šindľov

Životnosť šindľov sa pohybuje od 30 do 60 rokov, pričom výrobcovia garantujú väčšinou tú spodnú hranicu. Vždy závisí na zvolenom type šindľa, kvalite pokládky, zvolenej konštrukcii krovu a riešení odvetrania strechy. Všetky strešné asfaltové šindle v priebehu svojej životnosti plešatejú – strácajú hydrofobizovaný posyp. Otázne však je, akou rýchlosťou. Nemalo by to byť v rade rokov, ale v rade desiatok rokov. Hydrofobizovaný posyp je významným konštrukčným prvkom asfaltových strešných šindľov, bez ktorého nie je možné počítať s dlhodobou životnosťou. Pokiaľ teda asfaltové šindle rýchlo plešatejú, je to možné z týchto dôvodov:

Prvým z nich je nevhodný primárny výrobný materiál. Asfaltové šindle sa vyrábajú z pásového materiálu vysekávaním na špeciálnej stolici. Pre tento účel sa používa špeciálny materiál, ktorý vykazuje vyššiu súdržnosť asfaltovej hmoty s posypom. Táto priľnavosť je vyššia ako pri obvyklých asfaltových pásoch určených pre hydroizolácie plochých striech.

Druhým dôležitým predpokladom je, že na asfaltových strešných šindľoch nesmú namŕzať zrážky. To znamená, že konštrukčné riešenie strešného plášťa musí byť navrhnuté tak, aby sa tento efekt nevyskytoval. V prípade, že zrážky na asfaltových šindľoch namŕzajú, dochádza k vytrhávaniu jednotlivých granúl posypu z asfaltovej hmoty a asfaltové šindle plešatejú. Úplným deštruktívnym dôsledkom tohto efektu je trhanie jednotlivých šindľov, zvlášť pri šindľoch s takzvanými thermobodmi (lepiacimi prúžkami).

Pri fínskych šindľoch KATEPAL sú použité vstupné materiály tých najvyšších štandardov, aby bolo šindle možné vyrábať s kvalitnou nosnou vložkou, ktorá je obaľovaná vysoko kvalitným sbs modifikovaným asfaltom alebo bitúmenom (sbs modifikáciu je taktiež možné „laicky“ vysvetliť ako pridávanie modifikátora, v tomto prípade syntetického kaučuku, do surového asfaltu, ktorý asfaltovú hmotu zmäkkčuje a posypový materiál je tak ideálne zalisovaný a povrch je tak maximálne súdržný a hladký), ktorý je nanášaný aj v celej spodnej ploche šindľového pásu v podobe sbs modifikovaného lepidla a vytvára tak systém celoplošného lepenia, ktorý je maximálne účinný na prestup vody aj kapilárnym spôsobom, oproti klasickým thermobodom a šindľom bez celoplošného lepenia. Fínske strešné šindle KATEPAL tak môžu byť používané aj na strechách s nižším sklonom. Celý systém konštrukcie krovu so strešnými šindľami KATEPAL je navrhnutý tak, aby dochádzalo k dokonalému prevetraniu strešného plášťa minimalizujúcim namŕzanie zrážok. Tým je dosiahnutá maximálna životnosť strešného plášťa s použitím fínskeho sbs modifikovaného strešného šindľa KATEPAL, ktorý spĺňa najvyššie štandardy kvality bitúmenových strešných šindľov podľa normy EN 544, triedy kvality I.

Kvalitná nosná vložka je základ

Strešné šindle na nosných vložkách z nasiakavých materiálov sú úplne nahrádzané nosnou vložkou z netkanej sklenenej textílie a navyše je dobré si pri výbere strešného šindľa postrážiť, s akou gramážou nosnej vložky je šindeľ konštruovaný. Je pravidlom, že čím je vložka ťažšia, tým je šindeľ kvalitnejší. Rozpätie gramáže je od 80 do 120 g/m2 a prejaví sa v pevnosti ponúkaného šindľa. Pre triedu kvality I. v európskej norme EN 544 pre strešné šindle je požadovaná minimálna hmotnosť 110 g/m2 . Fínske strešné sbs modifikované šindle KATEPAL sú konštruované s nosnou vložkou 120 g/m2, tak aby mohli byť pokladané v tých najtvrdších podmienkach a maximálne tak uspeli medzi ľahkými strešnými skladanými krytinami a obzvlášť v bohatej konkurencii strešných bitúmenových šindľov.

Oxidovaný alebo modifikovaný bitúmen

Asfaltová hmota použitá na výrobu šindľov je dôležitým rozhodujúcim kritériom pre výber šindľa. Minimálny bod tavenia asfaltu by mal byť 90°C, avšak šindle z oxidovaného asfaltu majú bod tavenia okolo 80 °C. Rozdiel je tiež v životnosti týchto materiálov. Šindle vyrobené z oxidovaného asfaltu sú vo svojej podstate iba prevzdušnený surový asfalt s hrubozrnným bridlicovým posypom, ktoré aj napriek rôznym zárukám nemôžu v našich klimatických podmienkach spĺňať hydroizolačnú funkciu dlhšie ako 20 rokov. Z tohto pohľadu môžme povedať, že oxidované šindle sú vhodné na stavby netrvalého charakteru ako sú altánky, kôlne, apod.

Do našich podmienok a s očakávaním životnosti 40 – 60 rokov je na strechy rodinných domov nutné použiť modifikované strešné šindle. Ide o kvalitnú hmotu modifikovanú pomocou SBS, čo je syntetický kaučuk, ktorý spomaľuje starnutie šindľa, zabezpečuje elasticitu a vysokú a trvalú priľnavosť dekoratívneho posypu k asfaltovej hmote. Tu sa dostávame k ďalšej nevýhode oxidovaných šindľov, ktorú si rad užívateľov vyskúšal na vlastnej koži, a to sú zanesené odkvapy. Výrobcovia oxidovaných šindľov často argumentujú, že po prvej zime by už k odlupovaniu nemalo dochádzať, ale vzhľadom ku charakteru materiálu a znižovaniu priľnavosti oxidovanej asfaltovej hmoty z dôvodu starnutia, môžme už logicky polemizovať o ukončení tohto procesu.

Preferujte modifikované šindle

Rad modifikovaných asfaltových šindľov tak predstavuje výrazný kvalitatívny posun oproti šindľom z asfaltu oxidovaného. Pre zákazníka je najdôležitejšia zvýšená tepelná stálosť modifikovaných šindľov pri +100°C, pri fínskom šindli KATEPAL dokonca aj cez 100°C, oproti 80°C uvádzaným pri šindľoch oxidovaných (podľa predpísanej laboratórnej skúšky). V praxi to znamená výrazné zníženie rizika nežiadúcich zmien na krytine pri vysokých letných teplotách a intenzívnom slnečnom svite na plochách s vysokým sklonom. Modifikované šindle na druhej strane vykazujú výrazne vyššiu flexibilitu pri teplotách nízkych (až do -30°C), čo v praxi znamená lepšiu spracovateľnosť krytiny obzvlášť na tvarovo zložitých podkladoch, ale tiež podstatne vyššiu odolnosť krytiny proti mechanickému poškodeniu, napr. padajúcimi kusmi ľadu alebo krúpami. Povlaková hmota šindľov „nekrehne“ pri nízkych teplotách. Aj keď priľnavosť keramického granulátu (bridlicových granúl) je uvádzaná v rovnakom parametre podľa EN 544 ako pri šindľoch oxidovaných, zvýšená elasticita povlakovej modifikovanej hmoty je zárukou vyššej odolnosti proti oteru – obzvlášť adhézia posypu najmä pri nízkych teplotách, ale tiež napríklad pri intenzívnom daždi, nehovoriac o krupobití. Nemenej podstatným vylepšením je tiež samolepiaca úprava radu modifikovaných šindľov. Pri oxidovaných šindľoch sú používané takzvané thermobody, teda asfaltové lepiace terče slúžiace k spojeniu horného a podkladového výseku v miestach ich vzájomného presahu. Pri modifikovaných strešných šindľoch KATEPAL boli tieto thermobody nahradené nanesením samolepiacej asfaltovej hmoty na spodný líc šindľového výseku v celej jeho ploche.

Samolepiaci povrch je opatrený špeciálnou fóliou, ktorá sa jednoducho odstráni bezprostredne pred umiestnením výseku na plochu strechy, čím dôjde k samovoľnému prilepeniu výseku k podkladu, a to vrátane klampiarskych prvkov lemujúcich strešnú plochu.

Pod šindeľ ventiláciu

Pokiaľ sa šindľové strechy neventilujú, teplota pod nimi narastá. V dôsledku toho starne strešná konštrukcia oveľa rýchlejšie a súčasne vzniká pod strechou vlhký a pre život nezdravý vzduch. Odvetraním strechy sa zníži teplota ako šindľovej strechy, tak priestoru priamo pod ňou, čím sa odstránia negatívne vplyvy na strešnú konštrukciu a zabráni sa akumulácii vlhkosti v podkrovných priestoroch. Ventiláciou sa vyrovná teplota vonku aj vo vnútri strechy. Strešná konštrukcia bude potom schopná odolávať náhlym zmenám teplôt. Predovšetkým tým, ktoré vznikajú v dôsledku letných búrok. Odvetranie strechy predstavuje tiež prevenciu ľadových bariér. Ľadové bariéry sú dôsledkom sústavného mrznutia a topenia snehu. Stáva sa, že teplo unikajúce strešným záklopom je zadržiavané v oblasti podhľadov zmrznutou zmesou. Pokiaľ dôjde k vzniku ľadových bariér, môže dôjsť veľmi jednoducho k vniknutiu vody do strechy. Vzduch musí mať možnosť voľne cirkulovať medzi izoláciou a pribitým strešným záklopom, od odkvapov k hrebeňom. Tým sa predĺži životnosť vašej strechy, zvýši sa komfort bývania a upraví sa vlhkosť v dome, čo povedie k nižším účtom za služby, pretože suchšia izolácia bude lepšie fungovať. Táto skutočnosť znamená výrazné zjednodušenie vlastnej pokládky šindľov, a to najmä v chladnom a vlhkom počasí, kedy je klasické thermobody dôležité nahrievať plameňom. Nie je tiež nutné používať asfaltový tmel pre nalepenie šindľovej šablóny na klampiarske prvky a dochádza tak nielen k úspore času, ale aj finančných prostriedkov.

Kľúč k správnej ventilácii

Profesionáli v stavebníctve dodržujú štandardy statickej ventilácie, ktoré sú uvádzané v požiadavkách na správne odvetrávanie. Tieto požiadavky stanovujú pomer 1:300. To znamená jeden cm2 ventilácie na každých 300 cm2 izolovanej strešnej plochy. Okrem toho vyžadujú špecifikácie dobrého odvetrania podkrovia vyvážený ventilačný systém – 50 percent odvetrávačov pri odkvape a 50 percent v hornej časti strechy. Vzduchová medzera medzi izoláciou a strešnou krytinou musí byť 4 až 6 cm. Vzduch by mal prúdiť dovnútra z dolnej časti strechy (odkvapy) a odchádzať hornou časťou strechy (hrebeň). Prúdenie vzduchu medzi odkvapovými a hrebeňovými odvetrávačmi musí byť bez prekážok (tvorených izoláciou alebo krovmi), aby sa zabezpečila priečna ventilácia. Celkový požadovaný čistý voľný priestor (NFA) odvetrávacích otvorov je funkciou izolovanej strešnej plochy (P) a sklonu strechy.

Len pri použití tých najkvalitnejších materiálov v podobe kompletného strešného systému KATEPAL a dodržaní stanovených technologických postupov odporúčaných výrobcom dosiahnete maximálnu životnosť svojho strešného plášťa.

Produkty