icon kontakt0911 554 666

Záruka originality ThermoWood®

ThermoWood® je vzhľadom na svoje prednosti mimoriadne žiadaným materiálom v prevažnej časti Európy, južnej Ázii, Afrike a južnej Amerike. Procesom tepelného ošetrenia sa z dreviny slabšej dimenzie stáva hodnotná surovina schopná konkurovať kvalitným exotickým drevinám – avšak za stále o mnoho priaznivejšiu cenu!

Samotný proces tepelného ošetrenia je zdĺhavý a nákladný, pre predstavu – proces výroby od surového borovicového reziva po výsledný produkt ThermoWood® trvá približne 36 hodín.

Aby tento výsledný produkt spĺňal požiadavky na bezproblémové a dlhodobé umiestnenie do exteriéru, mnohokrát aj za extrémne nepriaznivých podmienok, musí byť proces tepelného ošetrenia prísne riadený a kontrolovaný. Až po dôslednom prevedení tepelnej úpravy môže výrobca garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu ThermoWood®, ktoré potvrdzujú získané certifikáty z uznávaných medzinárodných skúšobní a laboratórií.

Záruka originality ThermoWood

Medzinárodný dohľad nad výrobcami materiálu ThermoWood® zabezpečuje Asociácia výrobcov ThermoWood (International ThermoWood Association – skr. TWA), založená v roku 2000, ktorá momentálne združuje 18 svetových výrobcov materiálu ThermoWood®. Jedine výrobcovia, ktorí sú členmi tejto asociácie, podliehajú kontrole a tým poskytujú istotu, že ich produkty boli vyrábané podľa predpísaných noriem a spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na technickú a ekologickú kvalitu výrobkov. Iba registrovaní výrobcovia majú oprávnenie používať pre svoje produkty ochrannú známku ThermoWood®.

Naša firma Prokom SR s.r.o. si pre distribúciu materiálu ThermoWood® zvolila ako jediného partnera najvýznamnejšieho fínskeho výrobcu - firmu Oy Lunawood Ltd, ktorej produkty distribuujeme pre slovenský a český trh už od roku 1996. Firma Lunawood sa radí k popredným členom združenia TWA a jej ročná kapacita výroby predstavuje 103 000 m3. Produkty značky Lunawood dnes dosahujú takmer do celého sveta – od Francúzska, cez Austráliu až do Číny, kde sa okrem bežných štandardných stavieb uplatňujú aj na významných architektonických stavbách.

V posledných rokoch sme však vzhľadom na silný dopyt o tento materiál zaregistrovali nekorektné obchodovanie s lacnejšou variantou tepelne ošetreného dreva neprávom predávaného pod ochrannou známkou ThermoWood®. Jedná sa o menších lokálnych výrobcov, ktorí nepatria pod združenie TWA, a prevádzkujú výrobne v ktorých nízko nákladovým spôsobom tepelne ošetrujú drevo z pochybných zdrojov. Tieto výrobné procesy však nespĺňajú predpísané normy, konečný produkt teda nie je kvalitatívne spôsobilý na odolávanie podmienkam ako je počasie, huby, plesne a drevokazní škodcovia (príklad: výrobca za účelom zníženia nákladov nevyvinie dostatočnú teplotu potrebnú na dôkladné tepelné ošetrenie, počas ktorého sa z dreva vyplavuje živica a organické zlúčeniny = drevo po ukončení procesu naďalej vypúšťa nežiadúce živicové výpotky, a rovnako v ňom ostávajú živiny pre huby a plesne, ktoré dôsledným procesom ošetrenia mali byť z dreva cielene vylúčené). Prvotné príznaky nekvalitnej tepelnej úpravy sa však nedajú odhaliť pohľadom, ukážu sa až po umiestnení dreva na stavbu s odstupom pár rokov, kedy začne byť zrejmé, že drevo starne a podlieha kazivosti rovnakým tempom ako surové neošetrené drevo, no v tomto období je už prekročená lehota na uplatnenie reklamácie.

Ak máte pochybnosti o kvalite materiálu, ktorý Vám ponúka konkurenčná firma – žiadajte si u predajcu príslušné certifikáty, alebo jednoducho nahliadnite do členského listu Asociácie výrobcov ThermoWood, kde sa musí deklarovaný výrobca nachádzať ako zapísaný člen - https://www.thermowood.fi/jasenet

PEFC

je najväčší svetový systém certifikácie lesov. Dve tretiny svetových lesov sú certifikované podľa požiadaviek PEFC. Certifikácia PEFC dokazuje, že lesy sú riadené trvalo udržateľným spôsobom.

www.pefc.org

Medzinárodná KOMO certifikácia

zaručuje stupeň odolnosti voči rozkladu. Osvedčenie KOMO potvrdzuje, že materiály Lunawood Thermo-D spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené pre ich biologickú trvanlivosť a výrobu.

www.komo.nl

BRE

je výskumná organizácia disponujúca laboratóriami na skúmanie všetkých aspektov dreva ako sú napríklad pevnostné skúšky, zabránenie napadnutia hmyzom, hnilobou, hubami a pod.  Certifikát BRE dokazuje minimálnu životnosť materiálu 30 rokov. 

www.bre.co.uk

Označenie CE

je vyhlásenie výrobcu, že výrobok je v zhode s požiadavkami EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Všetky výrobky na vonkajšie obklady Lunawood sú označené značkou CE, čo zaručuje ich výrobu v súlade s normami.

Nordic Ecolabel

je dobrovoľná schéma environmentálneho označovania, ktorá hodnotí vplyv výrobku na životné prostredie počas celého životného cyklu za účelom udržateľnejšieho životného prostredia.

www.joutsenmerkki.fi/en/the-nordic-ecolabel/

Finotrol

Na splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.