icon kontakt0911 554 666

Prekrytie starého a poškodeného šindľa systémom Katepal

Prekrytie starého šindľa

Ak máte na streche starý, nefunkčný a poškodený šindeľ, núka sa viacero možností rekonštrukcie strešného plášťa. Medzi finančne najúspornejšie riešenie patrí prekrytie starého šindľa novým šindľom Katepal. Ušetríte tak nemalé náklady spojené so strhávaním a likvidovaním starého šindľa.

Výrobca Katepal Oy dokonca v prípade tohto riešenia garantuje rovnaké záruky, ako pri pokládke úplne nového strešného plášťa.

Odporúčaný postup:

 • Z pôvodnej krytiny je nutné odstrániť machy a lišajníky. Tento proces môžte vykonať mechanicky alebo Vám na likvidáciu machov a lišajníkov odporúčame použiť prostriedok KATEPAL K-10. V prípade použitia prostriedku KATEPAL K-10 je potrebné rátať s tým, že sa výsledok aplikácie dostaví podľa stavu povrchu obvykle za pár týždňov.
 • Povrch pôvodného šindľa sa musí čo najlepšie zrovnať (doplniť voľné miesta po vytrhaných šablónach, osekať alebo pribiť prizdvihnuté laloky starého šindľa).
 • Na tento rovný povrch následne aplikujte vyrovnávaciu vrstvu IZOLTECH 200 g/m2, ktorá slúži ako separačná a zároveň vyrovnávacia vrstva nerovného podkladu.
 • Na vyrovnávaciu vrstvu, ktorá nemá hydroizolačné vlastnosti, odporúčame aplikovať hydroizolačnú podkladovú pieskovanú lepenku KATEPAL UltraBase alebo podkladovú fóliu KATEPAL LiteBase 500. Vzhľadom k hrúbke je vhodnejšia lepenka typu UltraBase.
K 10
litebase
ultrabase
 • V prípade dodržania tejto odporúčanej skladby je výrobcom garantovaná záruka 30 rokov na hydroizoláciu a 15 rokov na všetky vlastnosti fínskeho SBS modifikovaného šindľa KATEPAL.
 • V prípade, že pôvodná šindľová krytina doposiaľ plnohodnotne plnila hydroizolačnú funkciu, je možné podkladovú vrstvu KATEPAL UltraBase alebo KATEPAL LiteBase 500 vynechať, ale v tomto prípade nie je možné garantovať zo strany výrobcu maximálnu záruku na fínsky SBS modifikovaný šindeľ KATEPAL.
 • Následne je nutné vykonať výmenu kovového odkvapového lemovania. Ostatné klampiarské prvky je možné podľa ich stavu na streche ponechať, ale musí sa tomu následne prispôsobiť samotná pokládka nových šindľových šablón.
 • Potom je už možné celú strechu pokryť novými šindľovými šablónami, pričom je dôležité prvú radu nastaviť o stupeň vyššie ako pôvodnú prvú radu, aby nevznikali extrémne hrboly.

Viď. obrázok:

Prekrytie starého šindľa

 • Na montáž nových šindľových šablón sa odporúčajú použiť lepenkové klince dĺžky aspoň 40 mm, pretože treba prebiť všetky vrstvy aj skrz podkladové bednenie. Štandardne v našej ponuke nájdete lepenkové klince so závitom dĺžky 43 mm a 60 mm.
 • Ďalej je nutné, aby u takto rekonštruovanej strechy bola dodržaná ventilácia strešného plášťa, tak isto ako aj pri nových šindľových strechách (prísun vzduchu z oblasti pri odkvape a výstup vzduchu na hrebeni). Odvetrávanie pri hrebeni môžte zabezpečiť použitím odvetrávacích tvaroviek T3, použitím hrebeňového odvetrania alebo ventilačných turbín LOMANCO®. V prípade nedodržania ventilácie strešného plášťa hrozia predovšetkým tieto poruchy – vznikanie plesní, hniloba bednenia, kondenzácia nahromadenej vlhkosti v zimnom období a jej prienik do podstrešných priestorov.
 • V letnom období môže pri extrémnych teplotách dochádzať k odparovaniu nahromadenej vlhkosti, čo môže spôsobiť prehriatie strešného plášťa, čoho dôsledkom v najhoršom prípade môže byť zmäknutie povrchovej vrstvy šindľov a vznik asfaltových výpotkov. Z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k výraznému zníženiu životnosti strešnej krytiny.