icon kontakt0911 554 666

Certifikáty materiálu ThermoWood® pre záhradný nábytok

Certifikácia kvality výrobného procesu

Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

Na splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

Certifikáty materiálu ThermoWood® pre záhradný nábytok Certifikáty materiálu ThermoWood® pre záhradný nábytok

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH produktový certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Vydání certifikátu KOMO společností SKH znamená nezávisle ověřenou kvalitu výrobku.

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia môžu následne dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Čo viac, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby
Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov. Building Research Establishment (BRE) je britská súkromná, nezávislá a nestranná organizácia, ktorá vykonáva výskum, testovanie, školenie a poradenstvo vo výstavbe a stavebnom priemysle. Pomáha klientom vytvárať lepšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie produkty, budovy, spoločnosti a podniky a podporuje inovácie potrebné k dosiahnutiu tohto cieľa. BRE bola založená v roku 1972, ale história siaha až 90 rokov späť. Počas tej doby došlo k zlúčeniu niekoľkých samostatných výskumov, testovaniu a schvaľovaniu. Boli vytvorené také špeciálne laboratóriá na skúmanie využitia všetkých aspektov dreva, pevnostné skúšky, zabránenie napadnutia hmyzom apod. V roku 1997 prestali používať plné meno "Building Research Establishment" a premenovali sa jednoducho na" BRE ".

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Certifikované výrobky

Výrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® majú označenie CE. Drevené obkladové profily a panely sú vyrobené podľa EC Smernice 89/106/EEC (Smernica o stavebných výrobkoch – CPD) a v prípade vonkajšieho použitia sú v súlade s normou EN 14915:2006, kedy sú brané do úvahy požiadavky napísané v prílohe ZA Označenie CE je možné nájsť v každom balení vonkajších obkladov materiálu ThermoWood®.

Certifikované výrobky

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Účelom certifikácie lesov v systéme PEFC je dosiahnuť trvale udržateľného hospodárenia u všetkých vlastníkov lesov. Trvale udržateľné hospodárenie v lesoch znamená využívanie lesov takým spôsobom a v takom rozsahu, že ich stabilita, druhová rozmanitosť, produkčná schopnosť, regeneračná kapacita, vitalita a schopnosť plniť všetky užitočné funkcie lesa zostanú trvale zabezpečené. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC. Prostredníctvom certifikácie spotrebiteľského reťazca (C-o-C, „chain of custody“) je možné zaručiť, že konečný výrobok pochádza z certifikovaných a kontrolovaných lesov s certifikátom PEFC. V praxi to znamená, že každý spracovateľ v reťazci od vlastníka lesa, cez ťažobné, spracovateľské, výrobné, obchodné spoločnosti až k zákazníkovi musí získať certifikát podľa požiadaviek PEFC. To je zárukou pôvodu dreva vo výrobku a ubezpečením zákazníka o pôvode materiálu.

Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.cz  alebo www.pefc.org.

Dohľad nad dodržiavaním podmienok určených PEFC pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť INSPECTA. INSPECTA je predným poskytovateľom služieb vo forme inšpekcií, testovania, certifikácie a technického poradenstva a školenia v severnej Európe. Identifikuje tovar dobrej kvality, ukazuje, ktoré produkty sú dôveryhodné a bezpečné. Zaručuje rešpektovanie požiadaviek EU na bezpečnosť zákazníka, jeho zdravia a životného prostredia.

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

NORDIC ECOLABEL – oficiálna ekoznačka v severských krajinách.

Nordic Ecolabel je oficiálna ekoznačka v škandinávskych krajinách a bola založená v roku 1989 Radou ministrov severských krajín za účelom poskytovania environmentálneho systému označovania, ktoré by prispelo k udržateľnej spotrebe. Je to dobrovoľné a jasné ekoznačenie produktov a služieb. Nordic Ecolabel bol tiež zavedený ako praktický nástroj pre spotrebiteľov, ktorý im pomôže aktívne vybrať ekologické produkty.

Nordic Ecolabel je medzinárodne známy. Nedávny škandinávsky prieskum trhu ukázal, že v severských krajinách 94 percent uznáva túto ochrannú známku ako ekoznačku.

NORDIC ECOLABEL – oficiálna ekoznačka v severských krajinách.