Tepelne upravené drevo ThermoWood® - certifikáty

 

Fínsky certifikát FINOTROL
(kontrola výrobného procesu)
Holandský certifikát KOMO
(doloženie biologickej odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doloženie životnosti)
Certifikát FINOTROL kontrola výrobního procesu tepelně upraveného dřeva ThermoWood® Certifikát KOMO biologická odolnost tepelne upravené drevo ThermoWood® Certifikát BRE tepelne upravené drevo ThermoWood®
ES – Prehlásenie o zhode
(CE značenie výrobkov)
Certifikát PEFC
(doloženie pôvodu suroviny)
Certifikát INSPECTA
(splnenie podmienok systému PEFC)
ES prohlášení o shodě tepelne upravené drevo ThermoWood® Certifikát PEFC doložení původu dřeva z obnovitelných zdrojů pro tepelne upravené drevo ThermoWood® Certifikát INSPECTA garance původu suroviny pro tepelne upravené drevo ThermoWood®
Charakteristika vlastností
(Exteriérové obklady)
Charakteristika vlastností
(Interiérové obklady)
Charakteristika vlastností
(Interiérové podlahy)
Deklarácia vlastností ThermoWood® - exteriérové, vonkajšie obklady (palubovky) Deklarácia vlastnotí ThermoWood® - interiérové obklady, obklady stien a stropov Deklarácia vlastností ThermoWood® - interiérové podlahy, podlahové profily (palubovky)

 

SYSTÉM RIADENIA KVALITY


Certifikácia kvality výrobného procesu

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.
Finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy

Na splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

 

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby

SKH produktový certifikát KOMOZávodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený  holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

 

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Kolektivní certifikační značka KOMOPol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov

v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia môžu následne dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Čo viac, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

 

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov.
Britský certifikát BREBuilding Research Establishment (BRE) je britská súkromná, nezávislá a nestranná organizácia, ktorá vykonáva výskum, testovanie, školenie a poradenstvo vo výstavbe a stavebnom priemysle. Pomáha klientom vytvárať lepšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie produkty, budovy, spoločnosti a podniky a podporuje inovácie potrebné k dosiahnutiu tohto cieľa.
BRE bola založená v roku 1972, ale história siaha až 90 rokov späť. Počas tej doby došlo k zlúčeniu niekoľkých samostatných výskumov, testovaniu a schvaľovaniu. Boli vytvorené také špeciálne laboratóriá na skúmanie využitia všetkých aspektov dreva, pevnostné skúšky, zabránenie napadnutia hmyzom apod. V roku 1997 prestali používať plné meno "Building Research Establishment" a premenovali sa jednoducho na" BRE ".

 

Certifikované výrobky

Výrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® nesou označení CEVýrobky vonkajších obkladov z dreva ThermoWood® majú označenie CE. Drevené obkladové profily a panely sú vyrobené podľa EC Smernice 89/106/EEC (Smernica o stavebných výrobkoch – CPD) a v prípade vonkajšieho použitia sú v súlade s normou EN 14915:2006, kedy sú brané do úvahy požiadavky napísané v prílohe ZA.
Označenie CE je možné nájsť v každom balení vonkajších obkladov materiálu ThermoWood®.

 

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

PEFC certifikátMateriál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Účelom certifikácie lesov v systéme PEFC je dosiahnuť trvale udržateľného hospodárenia u všetkých vlastníkov lesov.
Trvale udržateľné hospodárenie v lesoch znamená využívanie lesov takým spôsobom a v takom rozsahu, že ich stabilita, druhová rozmanitosť, produkčná schopnosť, regeneračná kapacita, vitalita a schopnosť plniť všetky užitočné funkcie lesa zostanú trvale zabezpečené.
Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC.
Prostredníctvom certifikácie spotrebiteľského reťazca (C-o-C, „chain of custody“) je možné zaručiť, že konečný výrobok pochádza z certifikovaných a kontrolovaných lesov s certifikátom PEFC. V praxi to znamená, že každý spracovateľ v reťazci od vlastníka lesa, cez ťažobné, spracovateľské, výrobné, obchodné spoločnosti až k zákazníkovi musí získať certifikát podľa požiadaviek PEFC. To je zárukou pôvodu dreva vo výrobku a ubezpečením zákazníka o pôvode materiálu.

Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.cz alebo www.pefc.org.

 

Certifikační společnost INSPECTA

Dohľad nad dodržiavaním podmienok určených PEFC pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť INSPECTA.
INSPECTA je predným poskytovateľom služieb vo forme inšpekcií, testovaní, certifikácie a technického poradenstva a školenia v severnej Európe. Identifikuje tovar dobrej kvality, ukazuje, ktoré produkty sú dôveryhodné a bezpečné. Zaručuje rešpektovanie požiadaviek EU na bezpečnosť zákazníka, jeho zdravie a životného prostredia.

 

NORDIC ECOLABEL – oficiálna ekoznačka v severských krajinách.

Nordic Ecolabel ochranná známka - ekoznačkaNordic Ecolabel je oficiálna ekoznačka v škandinávskych krajinách a bola založená v roku 1989 Radou ministrov severských krajín za účelom poskytovania environmentálneho systému označovania, ktoré by prispelo k udržateľnej spotrebe. Je to dobrovoľné a jasné ekoznačenie produktov a služieb. Nordic Ecolabel bol tiež zavedený ako praktický nástroj pre spotrebiteľov, ktorý im pomôže aktívne vybrať ekologické produkty.
Nordic Ecolabel je medzinárodne známy. Nedávny škandinávsky prieskum trhu ukázal, že v severských krajinách 94 percent uznáva túto ochrannú známku ako ekoznačku.