Výhody tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Tepelná úprava dreva na priemyselnej úrovni pod obchodným označením ThermoWood® bola rozvinutá v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vo Fínskom výskumnom centre VTT v spolupráci s fínskym drevárskym priemyslom. Drevo vyrábané týmto tepelným procesom má nesporné výhody oproti bežným aj exotickým drevinám. ThermoWood® - tepelne upravené drevo - Výhody materiálu Thermowood

Vylepšené úžitkové vlastnosti dreva upraveného metódou ThermoWood®

Pri materiály ThermoWood® dochádza vplyvom tepelnej úpravy k zmene vnútornej štruktúry a tiež k zmene fyzikálnych vlastností. Zmena vo vlastnostiach je spôsobená predovšetkým tepelnou degradáciou celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vďaka vytesneniu týchto niekoľkých vylúhovateľných zložiek obsahuje ThermoWood® viac „vzduchu“ a tým má lepšie tepelne izolačné vlastnosti. Tvrdosť dreva pri tepelnej úprave mierne stúpa, avšak jeho pevnosť sa naopak mierne znižuje. Tieto zmeny sú ale skôr zanedbateľné.
Materiál ThermoWood® je rozmerovo a tvarovo stabilnejší v podmienkach bežne premenlivej vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých aj dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskanie alebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov testov je prehnutie pri materiály ThermoWood® znížené až o 90 % oproti rovnakému tepelne neošetrenému materiálu. Lepšia rozmerová a tvarová stálosť výrobkov je dosiahnutá evidentným znížením nasiakavosti dreva. Absorpcia vlhkosti materiálu ThermoWood® je znížená o 30 - 50 %.
Stav rovnováhy vlhkosti tepelne upraveného dreva je vďaka nízkej absorpcii natoľko znížený, že pri teplote okolitého vzduchu 20ºC a pri jeho relatívnej vlhkosti okolo 65% je rovnovážna vlhkosť materiálu ThermoWood® len okolo 6 %. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, rovnovážna vlhkosť dreva ThermoWood® je stále len okolo 8 %. Tím si drevo zachováva veľmi dobrú rozmerovú stálosť a značne sa znížia pohyby materiálu spôsobené vlhkosťou, čo prináša svoje pozitíva (povrch ThermoWood® toľko nepraská, životnosť povrchovej úpravy je dlhšia atď.).
Z materiálu ThermoWood® je úpravou pri vysokej teplote odstránená živica, na povrchu výrobkov sa teda nevyskytuje ronená alebo vytečená živica, ani naplnené smolníky. Pri dostatočne vysokej aplikačnej teplote, pri type Thermo-D, vykazuje upravené drevo vynikajúcu odolnosť proti hnilobe (biologická odolnosť triedy 2), prípadne aj proti drevokaznom hmyze bez použitia chemikálií. Rozkladom hemicelulózy sa navyše odstránia látky vyživujúce drevokazné huby.
Pri materiály ThermoWood® dochádza k zlepšeniu tepelne izolačných vlastností dreva a tiež k zníženiu tepelnej vodivosti dreva (o zhruba 20 – 25 %). Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch.

Výhody tepelně upraveného dřeva ThermoWood®Materiál ThermoWood® je tepelne upravený skrz celú svoju hrúbku a v dôsledku tepelného procesu má veľmi peknú karamelovú farbu, ktorá je rovnaká v celom jeho priereze. Túto farbu si však drevo nie je schopné udržať dlhodobo a dochádza k jeho farebným zmenám (šednutie, chytanie patiny). Vďaka tepelnej úprave v celom priereze však môžete jeho karamelovú farbu obnoviť ľubovoľne často, pretože farebná zmena ovplyvňuje len mikroskopickú povrchovú vrstvu, a to hlavne vďaka pôsobeniu UV žiarenia. Túto vrstvu dokážu bezproblémovo narušiť a vyčistiť úplne ekologické prostriedky na odstránenie drevnej šedi (napríklad NET-TROL od firmy OWATROL).
Materiál ThermoWood® je možné aplikovať aj bez povrchového ošetrenia, obzvlášť je toto využívané pri fasádnych obkladoch. Pokiaľ sa však materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že prijmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnymi ochrannými prostriedkami a aj napriek tomu môžete očakávať jeho minimálnu životnosť 30 rokov.
Zlepšené vlastnosti dreva ThermoWood® získané tepelnou úpravou zostávajú nemenné po celú dobu jeho životnosti. Materiál ThermoWood® je úplne ekologický materiál, ktorý sa vyznačuje svojou významne predĺženou životnosťou, ktorá je udávaná bez akéhokoľvek následného ošetrenia na minimálne 30 rokov.