Príslušenstvo KATEPAL - bitúmenové lepidlá

Bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36

Technická špecifikácia Asfaltový strešný šindeľ Katepal Bezpečnostný list Asfaltový strešný šindeľ Katepal

Používajú sa pri kladení šindľa na oplechovanie odkvapových hrán, oplechovanie komína, prelepenie styčných plôch medzi hrebeňovým odvetraním a hrebeňovým krytím (pokiaľ je použité) a obzvlášť pri inštalácii úžľabia je nutné používať na styčné plochy lepidlá KATEPAL K-36, ktoré sa dodávajú v 1 l, 3 l a 10 l baleniach a tiež v 0,31 litrových „kartušiach“.
Pre priemernú strechu okolo 200 m2 je v závislosti na členitosti strechy spotreba cca 3 l ( 10 „kartuší“ ). Ak je na streche úžľabie, tak je optimálne 10 l balenie.

UPOZORNENIE: Bitúmenové lepidlá obsahujú „zmäkčovadlo“, kvôli jemnému naleptaniu styčných plôch a dokonalému spojeniu. V prípade použitia neprimeraného množstva (odporúčaná vrstva je 0,5 – 1 mm) môže dôjsť v najhorších prípadoch aj k zmäknutiu vrchnej vrstvy prelepovaných plôch. Jedná sa iba o dočasný jav a do cca 1-14 dní sa materiál stabilizuje, v závislosti na teplote a nanesenej vrstve.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal