Príslušenstvo KATEPAL - úžľabinové pásy

Úžľabinový pás

Technický list - úžľabinové pásy Katepal SUPER-PINTARI Asfaltový strešný šindeľ Katepal

Fínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalAk je na streche úžľabie, malo by sa vykryť originálnym úžľabinovým pásom KATEPAL, ktorý sa vyrába ku všetkým farbám šindľov. Je dodávaný v roliach rozmeru 10 x 0,7 m a z jednej role sa teda položí 10 bm úžľabia šírky 70 cm. Spodná vrstva úžľabinového pásu je pieskovaná, takže je nutné v styčných plochách s lepenkou (hlavne pri odkvapovej hrane) a následnému dokrývaniu šindľovými pásmi používať bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36.
Pri konštrukcii úžľabia sa vyhnite materiálom z kovu. Dôvodom je ich vysoká tepelná vodivosť a tiež vytvorenie nutnej vodnej drážky, ktorá môže v zimnom období spôsobiť problémy a môže dochádzať k zatekaniu vody do úžľabia.


Úžľabinový pás sa na pevný podklad pokrytý podkladovou vrstvou inštaluje rovnobežne s rovinou úžľabia, s tým, že rovina úžľabia by mala byť braná ako stred pásu.
Pri rozvíjaní pásu do úžľabia musia byť všetky okraje prelepené lepidlami KATEPAL K-36, tak aby vznikol dokonalý hydroizolovaný spoj medzi podkladovou vrstvou a spodnou pieskovanou stranou úžľabinového pásu, hlavne pri odkvapovej hrane.
Následne by mal byť zakotvený v okrajoch cca 50 mm od kraja a v rovnakej línii cca každých 100 mm rovnobežne s rovinou úžľabia. K pripevneniu na podklad musia byť použité klince so širokou hlavou a ich dĺžka musí byť volená tak, aby bol vždy podklad prebitý celý, pretože vzhľadom k častým výkyvom vlhkosti a pracovaní dreva ( zosychanie x napúčanie ) môže drevený podklad klince vytlačovať, pokiaľ nie sú prebité.
V prípade napojenia pásov v úžľabí je nutné cez seba pásy preložiť aspoň 250 mm a tento vzniknutý spoj prelepiť lepidlami KATEPAL K-36.
Spoje odporúčame robiť čo najvyššie od odkvapovej hrany. Následne pri pokládke má byť tento pás štandardne pokrytý šindľovými šablónami, ktoré sa zarezávajú rovnobežne s rovinou úžľabia, a to cca 50 mm od jej línie.
Krajné šindľové pásy, ktoré prekrývajú úžľabinový pás musia byť pred prikotvením v styčných plochách prelepené lepidlom KATEPAL K-36, aby došlo k dokonalému hydroizolovanému uzavretiu styčných plôch šindľa a úžľabinového pásu.

Detaily konštrukcie úžľabia:

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-uzlabi-1Fínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal