Originálne podkladové vrstvy KATEPAL Ultrabase (U-EL) a LiteBase 500

Výber podkladovej vrstvy je jedným z najdôležitejších krokov pri konštrukcii celého strešného plášťa, pretože je celkom zásadné, z akého materiálu je táto podkladová vrstva vyrobená a ako následne pod šindľom počas doby jeho životnosti pracuje. Originálne podkladové vrstvy KATEPAL sú vyrobené z rovnakého materiálu ako šindle Super KATEPAL, teda z SBS modifikovaného bitúmenu (odporúčame sa vyhýbať podkladovým vrstvám z oxidovaného bitúmenu), čím je zaručená dokonalá skladba a materiály sa navzájom nenarušujú.

Podkladová lepenka KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200)

Technický list  Asfaltový strešný šindeľ Katepal

pieskovaná lepenka, ktorej obojstranný povrch tvorí jemný kremičitý piesok

dodáva v roliach návinu 15 x 1 m (15 m2).

nominálna hrúbka je 1,8 mm.

nosnou vložkou tejto vrstvy je sklotextília a stredné vrstvy obsahujú SBS modifikovaný bitúmen

váha tejto vrstvy je 2,2 kg/m2.

lepenka je vhodná na drevený záklop ako spodná vrstva pre strechy s nižším sklonom (pod K-MS a K-PS)

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

 

Podkladová fólia KATEPAL LiteBase 500

Technický list  Asfaltový strešný šindeľ Katepal

podkladová fólia, ktorej povrch je z nenasiakavej polypropylénovej tkaniny

dodáva v roliach návinu 25 x 1 m (25 m2).

hrúbka je 0,65 mm

Nosnou vložkou je netkaný polyester

stredné vrstvy sú tvorené SBS modifikovaným bitúmenom

v spodnej vrstve je pevná výstuž z netkaného polyestru, ktorá slúži ako ochrana proti kondenzácii.

váha tejto vrstvy je 0,5 kg/m2

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

Obidve podkladové vrstvy majú samolepiace okraje, vďaka ktorým sa docieli maximálna hydroizolácia spojov.
Pri obidvoch vrstvách sú uvedené ich hrubé rozmery.
Pre výpočet potrebnej plochy je teda potreba počítať so vzájomnými prekrytiami a tiež s určitým odpadom.
V zásade sa pre výpočet potrebnej plochy podkladovej vrstvy používa jednoduchý prepočet, a to 1,15 násobok čistej plochy strechy (pri zložitejších strechách s úžľabím až 1,20 násobok čistej plochy strechy).

Pri inštalácii sa odporúča tieto vrstvy maximálne prepnúť a finálnu vrstvu (šindeľ) inštalovať ihneď po inštalácii týchto podkladových vrstiev.

Jedine v prípade použitia originálnych podkladových vrstiev dosiahnete maximálnu životnosť celého strešného plášťa a taktiež Vám bude garantovaná maximálna záruka 30 rokov.